גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן

חיפה: 04-8551180
ת"א: 077-4244450

info@annakoren.co.il
גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן
גרפולוגיה   גרפולוגיה-חנה-קורן   graphology - גרפולוגיה

מה אומרת הגרפולוגית

פורסם ב'ידיעות אחרונות': באוגוסט 1993
עמוד 2 מתוך 3

הפתק של משה סיני

ביצועיסט, חושים חדים, חכמת חיים וכושר הישרדות

בעל מרץ רב, גישה מקורית ופעילות דלגנית, יחד עם שאפתנות חריפה במיוחד מאפיינים את הכותב. הוא ביצועיסט, קולט בזריזות את המתרחש ויודע להשיג את שלו בעזרת כושר תמרון, אלתורים וכוח פיזי. יש לו שליטה טובה בגוף, הוא משקיע אנרגיה רבה ונאבק על הישגיו בנחישות ובעקשנות חריפה מבלי לוותר, להרפות או להתגמש. ניכרים חושים חדים, כושר הישרדות מעולה וחוכמת חיים, בעזרתם הוא מתמצא בשטח ומקשר בין דברים. הוא מסוגל למצוא פתרונות מעשיים מידיים להתרחשויות לא צפויות ולגלות תושייה במצבי לחץ. עבר כאוב ותנודות בביטחון העצמי דוחפים אותו להישגים אישיים. הוא רגיש מאוד לדימויו העצמי וחש צורך עז להוכיח את עצמו ולהפגין את יכולתו וכישוריו. ניכרים כשרון דרמטי ויכולת להביע את עצמו בדרכים מגוונות. חשוב לו כר פעולה נרחב וחופש בתחומי יוזמה.

הפתק של אבי נמני

אנושי, רגשן, בעל דמיון מפותח וחוש קצב

הכותב נוח, אנושי ונעים הליכות, חשוב לו למצוא חן ולהשביע רצון, הוא ילדותי מעט ורגשן, נמנע מעימותים וזקוק לחיזוקים, לאהדה ולתחושת שייכות, למרות שליטה טובה בגוף, פעילותו מתונה למדי, קשה לו לגלות זריזות ולהגיב במהירות וביעילות למתרחש. הוא זקוק למסגרת שתגדיר עבורו סדרי עדיפויות ולוח זמנים והוא נכון לציית להוראות. בצד רצון לשיתוף פעולה והשתדלות לרצות את הסובבים, חשובים לו כבוד, מעמד ויוקרה והוא נכון להשקיע מאמצים להשיגם. ניכרים חוש קצב מפותח, דמיון וחשיבה מקורית.

הפתק של דרור קשטן

שקול, אינטליגנטי, מסודר, ובעל טביעת עין

למאמר "מה אומרת הגרפולוגית" בגרסה הסרוקה >>

מה אומרת הגרפולוגית

הכותב רציונאלי, טקטי, שקול ומאופק. הוא אוגר מתח פנימי רב, אך נמנע מלהחצין את רגשותיו בדרך כלל. הוא ממעיט בדיבור, ועם זאת, יודע להשיג את מטרותיו בדרכים עקיפות ובדיפלומטיה. חשוב לו להגיע להישגיו בדרך הקצרה ביותר, אך בשל זהירותו הוא נמנע מחיפזון ומסיכונים. הוא שוקל את מהלכיו בהגיון, מקדים חשיבה למעשה, ונמנע מערוב שקולים רגשיים בהחלטותיו. ניכר כושר תכנון טוב ויכולת ראיה למרחוק, הוא מאורגן ומסודר מאוד, מקפיד על נוהלים וחשוב לו שהמסגרת בו הוא מתפקד תהיה ברורה ומוגדרת. ניכרים כושר ביטוי טוב וגישה מתונה. הוא שוקל היטב את דבריו לפני שמתבטא ושומר על "חומת בטחון", מתוך חשדנות מסוימת וריחוק. האינטליגנציה שלו טובה, חשיבה הגיונית בדרך כלל וניכרת טביעת עין חדה. הוא קולט את המתרחש סביבו בעזרת חושים מפותחים, מסנן את האינפורמציה, מעבד אותה ורק אז מגיב בצורה שקולה והגיונית.

הפתק של חיים רביבו

מתוחכם, מאלתר, רגשן, בעל קסם רב, זקוק לחיזוים

הכותב בעל קסם אישי, נוהג בחביבות ומשתדל למצוא חן ולהשתלב, אם כי קשה לו לגלות גישה בוגרת ועקבית. פעילותו מבוססת על חושים מפותחים וחוכמת חיים והוא מגיב בהתאם למתרחש בשטח. גישתו רב גונית ומתוחכמת למדי, והוא מסוגל לאלתר פתרונות מיידיים ולתאם את התנהגותו לתנאים המשתנים. הוא מפגין כלפי חוץ נכונות לשיתוף פעולה, כשלמעשה שואף לתמורה מיידית. הוא רגשן, זקוק לחיזוקים, דורש תשומת לב ואינו מוכן להשלים עם התעלמות ממנו. בשל רגישות גבוהה לדימויו ותנודות בביטחונו העצמי, הוא עלול להגיב בעוינות ובתוקפנות נוכח ביקורת המופנית כלפיו או נוכח ערעור על דבריו. ניכרת השפעה חזקה של דמות האב, בצד תחרותיות חריפה, בעיקר עם העולם הגברי. הוא "נלחם" על מנת להוכיח את עצמו, חושש מכישלון ומשתדל להימנע ממנו בכל מחיר.

<< המאמר "מה אומרת הגרפולוגית" - לעמוד הקודם


המאמר "מה אומרת הגרפולוגית" - לעמוד הבא >>