גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן

חיפה: 04-8551180
ת"א: 077-4244450

info@annakoren.co.il
גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן
גרפולוגיה   גרפולוגיה-חנה-קורן   graphology - גרפולוגיה


ירון: איטי אבל אמיתי

חנה קורן - גרפולוגית

פורסם ב'חמצן': באוגוסט 1984


הקדמה:
זהו ניתוח גרפולוגי של כתב ידו של אדם בשם ירון שבוצע על ידי הגרפולוגית חנה קורן.

בכתב-ידו של ירון תוכלו לראות כבר, בהתרשמות כללית, כי הכתב קצת חיוור, לחץ הכתיבה קצת חלש. תופעה זו מצביעה על רגישות רבה, עדינות, על שקט נפשי וחיצוני.

הכתב מאורגן היטב על הנייר, מה שמגלה כושר ארגון מפותח, חוש אסטטי וקושר תכנון מפותח. במבט שני, בהתבוננות פנימה "לתוך" הכתב, אפשר להבחין, כי הרווחים בין המילים אינם עקביים. רווחים אלה מלמדים, בין היתר, על הקשרים החברתיים. הרווח התקני הוא רווח של אות וחצי בין מילה למילה. ואילו כאן (בחץ המסומן כמספר 1) נראה כי נוצר רווח כל 5-6 אותיות. זהו רווח רחב מאוד. לעומת זאת, בחץ מספר 2, הרווח כמעט תקני (2 אותיות).

שימו לב ל"ארובות" (המסומנות כמספר 1א' ומספר 2א'), הנוצרות מרווח של כמה שורות רצופות ומשקפות את הרווחים בין המילים לאורך השורות. המסקנה היא, כי בתחילת השורה משאיר ירון רווח רחב מאוד, ואילו בסוף השורה הרווח תקני ומאוזן. מכאן ניתן להבין שאת קשריו החברתיים יוצר ירון באיטיות. בתחילה הוא מרוחק, אך בהמשך הוא מתקרב בהדרגה עד שנוצר קשר אמיתי ועמוק. בדו"ח הגרפולוגי תיאור הקשרים החברתיים היה מופיע כך: "ירון בררן ביצירת קשריו החברתיים. הקשר איתו נוצר בהדרגה ובזהירות, אך משנוצר קשר בינו לבין הזולת, הוא מגלה מסירות רבה, רגישות ואנושיות".

אי-אפשר שלא להוסיף על תכונותיו של ירון אינטליגנציה גבוהה במיוחד, ערנות למתרחש סביבו, נכונות להשקיע מעצמו, אנושיות וטוב-לב. אחד הסימנים שמראים לנו את טוב-ליבו ואנושיותו של ירון הן ה"קערות" (המסומנות כמס' 3), שנראות ככף-יד מושטת. אלה אינן מופיעות בתחילת הטקסט, אלא רק לקראת סיומו. כאן אנחנו מקבלים חיזוק לדעה שהקשר האמיתי עם ירון נוצר רק לאחר שלמד להכיר את זולתו והתגבר על זהירותו ובררנותו.


לכתבות נוספות בנושא גרפולוגיה ב'חמצן' >>


לכתבה "ירון: איטי אבל אמיתי" בגרסה הסרוקה >>

ניתוח גרפולוגי של כתב יד

בנייה, עיצוב, קידום אתרים - גרפונט בע"מ