גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן

חיפה: 04-8551180
ת"א: 077-4244450

info@annakoren.co.il
גרפולוגיה - מכון לגרפולוגיה חנה קורן
גרפולוגיה   גרפולוגיה-חנה-קורן   graphology - גרפולוגיה

חלש, חסר בטחון וחשוף להשפעות הסביבה

פורסם ב"תל-אביב", רשת שוקן

כתב היד של מ' נותח, על פי הזמנת ,תל אביב", על ידי הגרפולוגית חנה קורן בלא שניתן לה שום רמז לגבי זהותו של בעל הכתב. זה מה שקבעה:

הכתב ילדותי מאוד, בעל אמות מידה לא מגובשות וקושי להבחין באופן בהיר בין טוב לרע.

הוא אגוצנטרי, רואה את עצמו כניצב במרכז העולם, וגישה זו משפיעה במידה רבה ובצורות שונות על התנהגותו, תפיסתו את עצמו והתייחסותו לסביבה.

הוא מייחס חשיבות רבה לדרך בה מתייחסים אליו הסובבים אותו. חשוב לו מה חושבים עליו והוא זקוק לתשומת לב תמידית. הוא חושש שיראו בו אדם חלש וחסר יכולת ומשתדל להפגין את כוחו בכל דרך. הוא מעדיף דרכים קיצוניות, וכאלה שהסביבה רואה בשליליות, שכן הן גוררות אחריהן תשומת לב מיידית. אי אפשר להתעלם מהתנהגויות כאלה ובכך הוא משיג את ההתייחסות שהוא כה זקוק לה.

בפועל הוא חלש, חסר בטחון וחשוף להשפעות הסביבה. ההתרחשויות המיידיות סביבו מניעות אותו ומשפיעות עליו בעוצמה. חשוב לו מאד להסתיר את חולשותיו ולהצטייר "ככול יכול", ואת תחושת הכוח הוא שואב מהפגנת שליטתו בזולת ובהתרחשויות. הוא נהנה להפגין אדישות ומרדנות, לסירוגין.

כאשר הוא משליט על סביבותיו אימה וטרור, וכשאר הוא יוצר אירועים בעלי השפעה ניכרת על הסביבה, הוא חש שהמושכות בידיו. וכך, הוא כביכול מקדים תרופה למכה, לפני שיקרו דברים שאין לו שליטה עליהם, הוא משנה את המציאות סביבו ומשפיע עליה.


לכתבה "חלש חסר בטחון וחשוף להשפעות הסביבה" בגרסה הסרוקה >>

גרפולוגיה - חנה קורן - חלש חסר בטחון וחשוף להשפעות הסביבה

עם זאת, הוא אינו לוקח אחראיות על תוצאות מעשיו ואינו מוכן לשלם את המחיר. כאשר מבקשים ממנו הסבר או מענישים אותו, הוא חש נפגע. הוא מטיל את האשמה על אחרים ועל הנסיבות. הוא מציג את היחס בינו לבין הסובב אותו לפי נוחיותו ובהתאם למתרחש ברגע מסוים: מצד אחד, הוא שולט חזק ובעל השפעה ומצד שני, הוא חלש, מסכן ומושפע.

הוא זקוק לסיפורים מיידים, סף התסכול שלו נמוך וקשה לו להתמודד עם מצבים בהם דרישותיו אינן נענות. הוא נפגע ונעלב, וכדי לשמור על כבודו, הוא עלול להיכנס לעימותים, למריבות ולהתנהגויות אלימות. הוא עלול לאבד שליטה ולהתפרץ בזעם ובתוקפנות.

הוא חושש שינוצל על ידי אנשים אחרים אם יחשוף את קשייו, פוחד שיראו בו חלש, ועומד על המשמר בחשדנות כדי לא להיקלע למצב בו הוא מאבד שליטה על העניינים.

הוא אטום לאנשים סביבו, קשה לו לראות אותם כבעלי זהות נפרדת שאינה קשורה לשלו, והוא רואה אותם מנקודת מבט אישית ואגוצנטרית. הוא מרוכז בעצמו ובצרכיו, ואנשים אחרים מהווים בעיניו אובייקטים שמשמעותם נגזרת מהתועלת שהוא יכול להפיק מהם. לפי תחושתו הילדותית, הזולת נועד לשרת את צרכיו, וחסרה לו היכולת לקיים יחסים חברתיים משמעותיים, שיש בהם חום, אנושיות ונתינה הדדית. החברויות שהוא יוצר מבוססות לעיתים קרובות, על הגדרה של "אנחנו" כנגד "כולם" והוא שואב מכך תחושת ייחודיות, ערך עצמי ומשמעות רבה.

קשה לו להבחין בין דמיון ומציאות. יש לו דמיון מפותח והוא שבוי בפנטזיות של עצמו, כשהוא עובר במהירות ממציאות לדמיון, ולא תמיד יודע בדיוק היכן נמצא הגבול ביניהם. לעיתים קרובות הוא משקר, מסלף את המציאות ומעוות אותה בהתאם לצרכיו, ממציא עובדות ומתייחס אליהן כאל מציאות מוחשית וקיימת. התייחסות שעלולה לגרור אותו למעשים לא שקולים מתוך תפיסת עולם מעוותת.

הוא עלול לפגוע בעצמו או בזולת, מתוך חוסר יכולת לשפוט את הדברים באובייקטיביות ולראות אותם כפי שהם. הוא נוטה להגזים ולהפריז בתיאור העובדות ובערך שהוא מקנה להן.


לכתבות נוספות בנושא גרפולוגיה ב"רשת שוקן" >>


בנייה, עיצוב, קידום אתרים - גרפונט בע"מ